Zygmunt Łakomiec

Ingonyama *** w cieniu Lwa...

Polecam lekturę: www.siph.com.pl/download.php?id=372 , zwłaszcza ss.4-5, 17.
Nazwiska pana Lubawskiego wśród zwolenników województwa kieleckiego/regionu
staropolskiego nie widzę. Czyli pamięć mnie jednak nie myli.

Członkowie Ruchu Obrony Regionu Staropolskiego
1. Ryszard Zbróg
– Przewodniczący
2. Józef Szczepańczyk
– Wiceprzewodniczący
3. Henryk Długosz
– Wiceprzewodniczący
4. Jerzy Strzelec
– Wiceprzewodniczący
5. Włodzimierz Stępień
– Wiceprzewodniczący
6. Czesław Dawid
– Wiceprzewodniczący
7. Janusz Rudnicki
– Sekretarz
8. Władysław Kogut
– Zastępca Sekretarza
9. Grzegorz Banaś
10. Ryszard Bartkiewicz
11. Tadeusz Bartos
12. Czesław Bąk
13. Bogdan Borkowski
14. Jerzy Boroń
15. Juliusz Braun
16. Zdzisław Brodecki
17. Stanisław Bystrzyński
18. Bogusław Ciesielski
19. Stanisław Cieśliński
20. Wiesław Dzierżak
21. Marian Glita
22. Stanisław Góźdź
23. Wiesław Grudzień
24. Stanisław Jacecko
25. Andrzej Jaworek
26. Jacek Jędrzejkiewicz
27. Czesław Kisza
28. Julian Kłosowski
29. Zygmunt Kot
30. Mieczysław Kwiecień
31. Krzysztof Lipiec
32. Mirosław Łakomiec
33. Elżbieta Milcarz
34. Bronisław Miszczyk
35. Andrzej Mochoń
36. Waldemar Nieborak
37. Lucyna Nowak
38. Stanisław Nowak
39. Mariusz Olszewski
40. Krzysztof Orkisz
41. Zbigniew Pakuła
42. Mirosław Pawlak
43. Ireneusz Piasecki
44. Tomasz Raczyński
45. Stanisław Rupniewski
46. Henryk Rutowicz
47. Zdzisław Skowron
48. Andrzej Słomski
49. Sławomir Sornat
50. Jan Sowiar
51. Marian Strzelecki
52. Jerzy Suchański
53. Jan Szałowski
54. Stanisław Szczepaniak
55. Stanisław Szrek
56. Władysław Święcicki
57. Marian Urban
58. Krzysztof Waśko
59. Renata Wiśniewska
60. Józef Wołoszyn
61. Bogusław Wrona
62. Konrad Zaczek
63. Witold Zaraska
64. Zbigniew Zielański
65. Helena Zych
66. Ryszard Żelazny
Prasa, Radio, Telewizja:
1. Mira Bielecka
2. Andrzej Bors
3. Jerzy Chrobot
4. Ks. Andrzej Drapała
5. Krzysztof Falkiewicz
6. Jan Goc
7. Jan Jagielski
8. Ziemowit Nowak
9. Artur Potaczała
10. Robert Siwiec
11. Marzena Sobala
12. Paweł Solarz
13. Andrzej Załucki
Zamordowali - Niemcy

1/ Stefan Balasiński
2/ Tadeusz Banach
3/ Kazimierz Banasiewicz
4/ Lucjan Barański ur 1013
5/ Alfred Białkowski
6/ Henryk Biernacki ur. 1910
7/ Aleksander Bobrowski ur, 1897
8/ Stefan Bracha
9/ Stanisław Buras
10/ Jan Chyży
12/ Antoni Czyżewski
13/ Władysław Daniel
14/ Jan Dereziński
15/ Tadeusz Dratwa
16/ Zygmunt Duleba
17/ Stanisław Durlik
18/ Łukasz Fronk ur 1909
19/ Julian Grzymka
20/ Jerzy Herman
21/ Stanislaw Jeżowski ur 1901
22/ Józef Kaczor
23/ Ambroży Karkowski ur 1924.
23/ Stanisław Kochanek
24/ Kazimierz Konca ur 1895
25/ Paweł Koperek
27/ Józef Kowalik
28/ Tadeusz Ksel
29/ Julian Kudaś
30/ Michał Kulik
31/ Wacław Kuliński
32/ Aleksander Kurowski
33/ Jan Laszczyk
34/ Stansław łakomiec
35/ Fryderyk Markiewicz ur 1922
36/ Konstanty Makowski ur 1904
37/ Henryk Menert
38/ Kzimierz Miernik
39/ Mieczysław Miernik
40/ Stefan Miłobędzki
41/ Czesław Obertyński ur 1890
42/ Andrzej Podolak
43/ Władysław Przeworski ur 1897
44/ Marian Pyrkosz
45/ dolf Sadlik
46/ Wincenty Skrobek
47/ Kazimierz Sykut ur 1886
48/ Kazimierz Walczyński
49/ Feliks Wasowski
50/ Czesław Wawerski
51/ Ignacy Wożniak
52/ August Zamoersk
53/ Ludwik Zimny
54/ Bogdan Zypilis ur . 1922
Cześć ich pamięci

na podstawie" Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta
hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 10939-1945. Województwo Kieleckie".
Warszawa 1980; oraz relacji wspomnień złozonych w Archiwum Urzędu Miejskiego w
Kielcach lub Archiwum Komisji Historycznej ZO ZBoWiD w kielcach
i za "Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945". autorstwa Adama
Massalskiego o Stanisława Meduckiego Ossolineum 1986
agata1120 napisała:

> A kto obok Filipskiego i Poreby w Grunwaldzie tak aktywnie sie udzielal?
> Bender? Moze podpowiemy Kaczynskim


"Szturmowym oddziałem" polskiego nacjonalkomunizmu było jednak Zjednoczenie
Patriotyczne "Grunwald". Zorganizował je Zdzisław Ciesiołkiewicz,
przewodniczący Klubu Przyjaciół 1. Armii WP "Grunwald" (patronat nad Klubem
pełnił gen. Zygmunt Berling, którego gorącym admiratorem Ciesiołkiewicz
pozostawał) i autor książki "Inwazja upiorów". 22 października w Krakowie
odbyło się zebranie założycielskie, na którym powołano Krajową Grupę
Inicjatywną Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald" (Zdzisław Ciesiołkiewicz,
Ignacy Kimszal, Eugeniusz Motyka, Stanisław Abramczyk, Czesław Gmyrek,
Kazimierz Kretowicz, Janusz Krzyczyński). Na szerokie wody Zjednoczenie
wypłynęło jednak dopiero po zorganizowaniu 8 marca 1981 r. na Placu na Rozdrożu
w Warszawie manifestacji patriotycznej w hołdzie ofiarom zbrodni
syjonistycznych. Do rejestru stowarzyszeń wpisane zostało 8 marca 1981 r.
Stowarzyszenie oficjalnie potępiało na równi z szowinizmem żydowskim, zwanym
dziś syjonizmem także antysemityzm; podkreślało nie tylko swój patriotyzm, ale
też internacjonalizm. Pod tymi hasłami "Grunwaldowi" udaje się skupić w swoich
szeregach oprócz moczarowców, gomułkowców i berlingowców również weteranów
niepodległościowego podziemia o antykomunistycznej przeszłości takich jak np.
były szef Obszaru ŚlĄskiego AK Walter Janke czy Kazimierz Studentowicz. Oprócz
Studentowicza w skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego ZP "Grunwald"
wchodzili Kazimierz Ćwójda, Bohdan Poręba, Stanisław Szkutnik, Andrzej Żebrak,
Józef Kukułka. Zjednoczenie ostatecznie ukonstytuowało się w czasie swego I
Zjazdu, który miał miejsce w Olsztynie w dniach 4-5 lipca (według Ryszarda
Holzera miał się odbyć 11 października 1981 r.). W skład Prezydium 96-osobowej
Rady Naczelnej weszli: Bohdan Poręba jako przewodniczący, Roman Moraczewski,
Władysław Tryliński, Kazimierz Kretowicz, Stanisław Stemolewski, Zenon Łobacz,
Jan Płaziński. Prezes 31-osobowego Zarządu Krajowego: Zdzisław Ciesiołkiewicz,
sekretarz generalny Kazimierz Cwojdan (Ćwójda), Ignacy Łakomiec, Ignacy
Kimszal, Roman Dudziński, Janusz Krzyczyński i Jerzy Widawski. Pewne
wpływy "Grunwald" miał w tzw. "branżowych" związkach zawodowych: siedziba władz
Zjednoczenia mieściła się w lokalu związku hutników w Hucie Warszawa, w
wydawanym przez "branżowców" biuletynie "Wtórnik" ukazały się "Prokoły Mędrców
Syjonu", Zdzisław Ciesiołkiewicz pisywał na łamach "Hutnika Warszawskiego".
Dzieki, no to mam geneze tego komuno-ciemnogrodu
na tym forum, wsrod polonii "hamerykanskiej", wyznawcow o.Rydzyka oraz
faszystow Giertycha:

"... "Szturmowym oddziałem" polskiego nacjonalkomunizmu było jednak
Zjednoczenie Patriotyczne "Grunwald". Zorganizował je Zdzisław Ciesiołkiewicz,
przewodniczący Klubu Przyjaciół 1. Armii WP "Grunwald" (patronat nad Klubem
pełnił gen. Zygmunt Berling, którego gorącym admiratorem Ciesiołkiewicz
pozostawał) i autor książki "Inwazja upiorów". 22 października w Krakowie
odbyło się zebranie założycielskie, na którym powołano Krajową Grupę
Inicjatywną Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald" (Zdzisław Ciesiołkiewicz,
Ignacy Kimszal, Eugeniusz Motyka, Stanisław Abramczyk, Czesław Gmyrek,
Kazimierz Kretowicz, Janusz Krzyczyński). Na szerokie wody Zjednoczenie
wypłynęło jednak dopiero po zorganizowaniu 8 marca 1981 r. na Placu na Rozdrożu
w Warszawie manifestacji patriotycznej w hołdzie ofiarom zbrodni
syjonistycznych. Do rejestru stowarzyszeń wpisane zostało 8 marca 1981 r.
Stowarzyszenie oficjalnie potępiało na równi z szowinizmem żydowskim, zwanym
dziś syjonizmem także antysemityzm; podkreślało nie tylko swój patriotyzm, ale
też internacjonalizm. Pod tymi hasłami "Grunwaldowi" udaje się skupić w swoich
szeregach oprócz moczarowców, gomułkowców i berlingowców również weteranów
niepodległościowego podziemia o antykomunistycznej przeszłości takich jak np.
były szef Obszaru ŚlĄskiego AK Walter Janke czy Kazimierz Studentowicz. Oprócz
Studentowicza w skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego ZP "Grunwald"
wchodzili Kazimierz Ćwójda, Bohdan Poręba, Stanisław Szkutnik, Andrzej Żebrak,
Józef Kukułka. Zjednoczenie ostatecznie ukonstytuowało się w czasie swego I
Zjazdu, który miał miejsce w Olsztynie w dniach 4-5 lipca (według Ryszarda
Holzera miał się odbyć 11 października 1981 r.). W skład Prezydium 96-osobowej
Rady Naczelnej weszli: Bohdan Poręba jako przewodniczący, Roman Moraczewski,
Władysław Tryliński, Kazimierz Kretowicz, Stanisław Stemolewski, Zenon Łobacz,
Jan Płaziński. Prezes 31-osobowego Zarządu Krajowego: Zdzisław Ciesiołkiewicz,
sekretarz generalny Kazimierz Cwojdan (Ćwójda), Ignacy Łakomiec, Ignacy
Kimszal, Roman Dudziński, Janusz Krzyczyński i Jerzy Widawski. Pewne
wpływy "Grunwald" miał w tzw. "branżowych" związkach zawodowych: siedziba władz
Zjednoczenia mieściła się w lokalu związku hutników w Hucie Warszawa, w
wydawanym przez "branżowców" biuletynie "Wtórnik" ukazały się "Prokoły Mędrców
Syjonu", Zdzisław Ciesiołkiewicz pisywał na łamach "Hutnika Warszawskiego"..."

Powered by WordPress, © Ingonyama *** w cieniu Lwa...